GINOP-5.1.5-16-2017-00012
Együtt a munkavállalásért Jász-Nagykun-Szolnok megyében

EURÓPAI UNIÓS PROJEKT KERETÉBEN MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN KAPNAK SEGÍTSÉGET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A GINOP-5.1.5-16-2017-00012 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskereső, illetve inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka világába. A program a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg.

A nagyságrendileg 400 millió forintos forrásból megvalósuló fejlesztés keretében a Debreceni Studium Egyesület a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány három fős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a munkaerőpiaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe közel 5343 fő bevonását tervezzük 2020. augusztus 30-ig.

Az érintett személyek a megye minden járásában hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci visszatérésüket minél hatékonyabban segíthessék elő a szolgáltató szervezetek.

Minden programrésztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, mely meghatározza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak lehetnek: Egyéni munkatanácsadás, Pszichológiai tanácsadás, Szociális információnyújtás, Állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás, Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozás, Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, Pályatanácsadás – Pályamódosítási tanácsadás, Egyéni álláskeresési tanácsadás, Álláskeresési technikák átadása, Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás, Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.

GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által megvalósított munkaerő-piaci programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.

 

További tájékoztatás a projekt szakmai vezetőjétől Várkonyi Beáta, varkonyi.beata@debrecenistudium.hu e-mail címen, vagy a+36-30-223-0790 telefonszámon kérhető.

https://www.youtube.com/watch?v=qigNs5uJOU4